Download this file (pozvanka seminare ITP_new.pdf)

Zápisy a prezetnácie zo seminárov o inkluzívnom trhu práce

Skupina mimovládnych organizácií Nezávislej platformy SocioForum, ktoré sa zaoberajú zamestnávaním znevýhodnených skupín obyvateľstva sa rozhodla pracovať na novom koncepte zamestnávania znevýhodnených skupín založenom na princípoch Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, na tvorbe nových nástrojov pre zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnávania týchto osôb a ich prenesenie do zákonných úprav. Inšpiráciu chceme hľadať aj v iných krajinách a budeme zvažovať, čo je možné úspešne implementovať v našom prostredí.

K dispozícii sú zápisy a prezentácie zo série (troch) seminárov, ktoré sa konali v októbri a novembri 2016.