Podujatia a vzdelávania

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.
SocioFórum na základe schválených strategických dokumentov a §84 ods. (24) odst. c) zákona o sociálnych službách realizuje školiace aktivity v sociálnej oblasti prezenčnou alebo online formou.

Školiace aktivity sú určené pre osoby aktívne v sociálnych službách v uvedených formátoch:

Webináre – vzdelávacie online podujatia k odborným témam, k novým legislatívnym zámerom, ktoré sú určené pre prihlásených účastníkov vzdelávania (v ponuke webinárov nájdete témy, určený čas a spôsob prihlásenia).

Konzultácie – okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultačné semináre v online konzultačných miestnostiach.

Konferencie – k aktuálnym odborným témam za účasti zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, MPSVaR, stavovských, politických a podobných organizácií.

Akreditované vzdelávanie – aktuálne pripravujeme.

CENNÍK

individuálne konzultácie
a rozsah
KONZULTÁCIE
1 hodina
KONZULTÁCIE
2 hodiny
pre člena SocioFóra20 €25 €
pre nečlena SF cena stanovená individuálne podľa vopred zadefinovaných očakávaní konzultujúceho (socioforum@socioforum.sk)cena stanovená individuálne podľa vopred zadefinovaných očakávaní konzultujúceho (socioforum@socioforum.sk)

Skupinové podujatia
a rozsah
KONZULTAČNÝ
WEBINÁR
2 hodiny
KONZULTAČNÝ
WEBINÁR
4 hodiny
VZDELÁVANIE
2 hodiny
VZDELÁVANIE
4 hodiny
pre člena SocioFóra25 €30 €25 €30 €
pre nečlena SF 40 €50 €40 €50 €

KOMUNITNÉ PLÁNY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB/KONCEPCIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
cena je navrhovaná na mieru samospráve, individuálne po konzultácii, stretnutí so záujemcom (samosprávou) podľa špecifikácie požiadaviek a rozsahu expertnej práce
(socioforum@socioforum.sk)

Kontaktujte nás:
socioforum@socioforum.sk


AKTUÁLNU PONUKU webinárov či konzultácií NÁJDETE V AKTUALITÁCH. Pomôcť si môžete filtráciou/Výberom Tagu “PODUJATIA”