EASPD

O nás

SocioFórum je neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti. SocioFórum pokračuje v napĺňaní poslania a programu Sekcie humanitných a charitatívnych činností Grémia tretieho sektora, ktorá aktívne fungovala nepretržite od roku 1993. Od roku 2001…

Projekty SocioFóra

Benchmarking terénnych sociálnych služieb v niektorých mestských častiach Bratislavy  (financované Bathory Foundation)  Benchmarking – o projekte PDF  Vydanie brožúry: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? (financované Bathory Foundation)  Brožúra v PDF Udržať rodiny pohromade (účasť na medzinárodnom projekte, hlavný partner SKOK ČR)…

Hlavná stránka

Sme neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré pôsobia v sociálnej oblasti. Poslaním SocioFóra je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených. Nadácia SOCIA je organizačným garantom SocioFóra.          …