Download this file (Luk Zelderloo.pdf)

Strešné európske inštitúcie zaslali ministrovi Richterovi list o deinštitucionalizácii

STREŠNÉ EURÓPSKE INŠTITÚCIE ZASLALI MINISTROVI RICHTEROVI LIST O DEINŠTITUCIONALIZÁCII

Zástupcovia organizácií, ktoré sú v Expertnej skupine prechodu od inštitucionálnej ku komunitnej starostlivosti zaslali v lete list ministrovi J. Richterovi.

Vyjadrujú potešenie, že Slovensko má prijatú stratégiu na transformáciu služieb a do expertnej skupiny nominovali českého profesora Jana Pfeiffera. Možeme len dufať, že takéto povzbudenia z Bruselu pomôžu nabrať odvahu ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny nastúpiť cestu transformácie. Strešné Európske organizácie ich určite podporia.

Download this file (Letter_Richter_08_2012.pdf) list Expertnej skupiny pánovi ministrovi J. Richterovi