Tlačová správa z národnej konferencie s medzinárodnou účasťou 2024

Národná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Garantovanie voľby a kontroly: Transformácia duševného zdravia a psycho-sociálna podpora u osôb so zdravotným znevýhodnením vyslala jednoznačný signál: Potrebujeme vytvoriť inkluzívny a efektívny systém poskyotvania služieb duševného zdravia založený na dodržiavaní ľudských práv,…

Opakovaný webinár: Riziká a rizikové plány (vol.2)

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na opakovaný webinár: Riziká a rizikové plány, ktorý sa uskutoční dňa 23.mája 2024 v čase od 9:00 do 14:00 hod. Webinár ponúka účastníkom pohľad na proces práce s rizikom v sociálnych službách a možnosti práce s prijímateľmi sociálnych služieb v rizikových situáciách. …

Séria konzultačných webinárov: Štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár: Štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi. Webinár bude realizovaný formou dvoch na seba nadväzujúcich konzultačných webinárov. Prvý webinár sa uskutoční 14.mája 2024 v čase od 9:00 do 13:00 a druhý webinár 28.mája 2024 v čase od 9:00 do 13:00. …

Pozvánka na konferenciu

Pozývame Vás na Národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Grantovanie voľby a kontroly: Transformácia duševného zdravia a psycho-sociálna podpora u osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorá sa uskutoční 20.-21.mája 2024 v Bratislave.

Cieľom konferencie je upozorniť na problémy v prístupe k duševnému zdraviu a psycho-sociálnej podpore. A zároveň spoločne hľadať optimálne modely fungovania takýchto služieb s ohľadom na uznanie a rešpektovanie práv jednotlivcov rozhodovať o sebe a svojom živote, ktoré sú zakotvené v princípoch ľudských práv.

Svojim obsahom je konferencia zameraná ako pre jednotlivcov, ktorí majú záujem o rozšírenie vedomostí v oblasti duševného zdravia a psycho-sociálnej podpory, tak pre poskytovateľov sociálnych služieb, tvorcov politík, výskumníkov a ostatných zainteresovaných aktérov.

Konferenciu spoluorganizujú European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD), TENENET, SocioFórum a je podporená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Európskou Úniou.

Termín konferencie: 20. – 21.5.2024

Miesto: v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton

Link na prihlásenie sa: https://www.easpdconference.eu/registration

Oficiálny program konferencie (Anglicky): https://www.easpdconference.eu/programme

Termín na prihlásenie sa: predĺžené do 9.mája 2024

Webinár: Alkohol, závislosť, harm reduction a prijímatelia sociálnych služieb

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár: Alkohol, závislosť, harm reduction a prijímatelia sociálnych služieb, ktorý sa uskutoční dňa 12.apríla 2024 v čase od 9:00 do 14:00 hod.  Vzhľadom na požiadavky viacerých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa chcú dozvedieť viac ako poskytovať…

Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách (január 2024)

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na opakovaný webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách, ktorý sa uskutoční dňa 30.01.2024 od 9:00 do 13:00 hod. Webinár ponúka účastníkom pohľad na vybrané štandardy kvality po roku…

Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2023 od 9:00 do 13:00 hod. Webinár ponúka účastníkom pohľad na vybrané štandardy kvality po roku…