Download this file (Kriteria uspesnosti DI.doc)

Výzva na pripomienkovanie kritérií sledovania úspešnosti procesu DI

Milí priatelia,

v prílohe prikladám návrh kritérií sledovania úspešnosti procesu DI. Chceme Vás požiadať

o pripomienky. Kritériá by mali slúžiť na hodnotenie procesu deinštitucionalizácie pri čerpaní finančných prostriekov zo štrukturálnych fondov a celkovo pri transformovaní systému sociálnych služieb.

 Download this file (Kriteria uspesnosti DI.doc) Kritéria úspešnosti DI 

pripomienky posielajte na adresu: holubicas(zavináč)gmail.com 

Srdečná vďaka,

 

Soňa Holúbková