Tretie zasadnutie pracovnej skupiny pre sociálne služby

Ostatné zasadnutie sa konalo 6. novembra 2012 a bolo venované financovaniu sociálnych služieb. Z našich návrhov je zatiaľ akceptovaný návrh posudzovať nie odkázanosť na konkrétnu službu, ale určiť stupeň odkázanosti s tým, že žiadateľ si vyberá konkrétnu službu až potom. Rovnako bolo akceptované, že určený normatív/štandard na konkrétnu službu bude minimálny a bude sa zvyšovať podľa regionálnych potrieb. ZMOS svoje stanovisko zatiaľ nemá. Čítajte Zápis zo stretnutia v Stanoviskách, dokumentoch.