Pozvánka na školenie: Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012 v neziskových organizáciách

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina

v spolupráci so spoločnosťou MVOServis, s.r.o. Bratislava pre Vás pripravilo jednodňové školenie

určené pre účtovníkov a ekonomických pracovníkov mimovládnych organizácií na tému:

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012 v neziskových organizáciách

 

Program školenia:

 Základné právne normy vzťahujúce sa na účtovnú závierku roku 2012.

 Ako postupovať pri účtovnej uzávierke a závierke roku 2012 (zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov, časové rozlíšenie, tvorba rezerv, kurzové rozdiely, opravné položky …).

 Finančná analýza (cash flow, likvidita, hlavná činnosť, podnikateľská činnosť, ekonomická činnosť).

 Kedy a v akom prípade je nezisková organizácia povinná podať daňové priznanie!

 Návod na spracovanie daňového priznania za rok 2012.

 Praktický príklad vyplnenia daňového priznania neziskovej organizácie.

 Najdôležitejšie zmeny daňových právnych noriem platných pre rok 2013.

 

Ďalšie informácie ako aj informácie o mieste a čase nájdete v pozvánke. 

Pozvánka – účtovná závierka – PDF

Prihláška – návratka – PDF