SocioFórum podporuje stanovisko ZPMP v SR

SocioFórum podporuje stanovisko ZPMP v SR k petícii obyvateľov mesta Zlaté Moravce. 

Stanovisko ZPMP v SR si môžete pozrieť na ich web stránke. www.zpmpvsr.sk  

Našu podporu, si môžete prečítať

nižšie. 

 

SocioFórum podporuje stanovisko ZPMP k petícii obyvateľov proti ľuďom s mentálnym postihnutím


Návrat ľudí s mentálnym či iným zdravotným postihnutím do našich miest a dedín sa čoskoro stane realitou. Veľký dôraz, ktorý medzinárodné dohovory i naša ústava kladú na ochranu práv občanov, konečne vyústil do konkrétnych riešení. Zo zatvorených domovov sociálnych služieb majú ich obyvatelia odísť do prirodzeného prostredia buď k svojej rodine, do samostatného bytu alebo do „náhradnej” najviac 6-člennej domácnosti. Samozrejme, že nebudú žiť úplne sami, ale s väčšou či menšou podporou školených sociálnych pracovníkov. Nitriansky samosprávny kraj bol medzi prvými, ktorý prijal konkrétne rozhodnutia, aby sa začala napĺňať vládou prijatá stratégia. Nie ľahkú prípravu na zvládnutie novej úlohy zabrzdila petícia časti obyvateľov Zlatých Moraviec, odmietajúca prijať za susedov mladých mužov, ktorí majú začať nový život v 2 domácnostiach. Tak ako si nevyberáme brata či sestru, nevyberáme si ani susedov. Záleží od každého z nás, či s nimi budeme nažívať v pohode a pokoji alebo budeme „bojovať”. Na tom nič nezmenia ani funkcionári mestského úradu, ktorí namiesto toho, aby obhajovali verejný záujem, chránia svoje politické ambície. Na všetky tieto aspekty upriamilo pozornosť Združenie na pomoc osobám s mentálnym postihnutím na Slovensku vo svojom stanovisku k petícii občanov,

Nezávislá platforma SocioFórum sa plne pripája k jasnému kritickému Stanovisku ZPMP. Rovnako sa pripájame k jeho výzve obyvateľom Zlatých Moraviec, aby hľadali dobré stránky takéhoto susedstva a prehodnotili svoj postoj. Najväčšia výzva je adresovaná politikom na všetkých úrovniach verejnej správy, ktorých povinnosťou je dennodenne obhajovať a presadzovať základné ľudské práva pre všetkých občanov. Pevne veríme, že sa im začne dariť.