Download this file (Tlacova sprava_zvoleniekomisara_02122015.pdf)

Voľba Komisára pre deti nenaplnila potenciál moderného zákona

„Voľba nenaplnila potenciál moderného zákona, na príprave ktorého sme sa aktívne podieľali. Budeme preto veľmi pozorne sledovať budovanie a činnosť tohto úradu dúfajúc, že sa

stane modernou inštitúciou na ochranu práv detí na Slovensku,” vyhlásila Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko.

 

Voľbu parlamentu rešpektujeme. V záujme zlepšenia napĺňania práv detí na Slovensku sme pripravení zmysluplne napomáhať úradu pri ich presadzovaní. Podľa skúseností Európskej asociácie detských ombudsmanov (ENOC) je spolupráca s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú presadzovaniu práv dieťaťa, nevyhnutnou podmienkou kvalitnej práce tohto úradu. Prinášajú do práce úradu Komisára pre deti pohľad dieťaťa a vzácne skúsenosti z praxe.

 

Download this file (Tlacova sprava_zvoleniekomisara_02122015.pdf)Tlačová správa KpD 389 Kb