Získali sme grant

Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík

 

Projekt je zameraný na posilnenie advokačnej funkcie Nezávislej platformy SocioFórum ako relevantného

partnera štátnej/verejnej správy pri tvorbe verejných politík v sociálnej oblasti. Posilní expertízu členov platformy v prospech návrhov verejných politík a participácie pri tvorbe viacerých strategických materiálov Slovenska a pri príprave nového programového obdobia eurofondov. Prostredníctvom projektu sa snaží prispieť k tomu, aby opatrenia sociálnej ochrany neboli cieľom pomoci, ale nástroj sociálneho začlenenia.

 

Plánované obdobie: 2020-07-01 – 2021-12-31

Celková suma projektu: 63 056€

Schválený grant: 56 750€

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou Nadáciou.zvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.