Otázky a odpovede o dotáciách na výživové doplnky

V poslednom týždni každý deň vychádzalo množstvo nových informácií v oblasti sociálnych služieb má za následok aj mnoho otázok od poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú adresované na MPSVR a tiež aj nám. Z uvedeného dôvodu prinášame niekoľko otázok a odpovedí týkajúcich sa hlavne dotácie na výživové doplnky, ktoré spracoval odbor sociálnych služieb MPSVR.

SocioFórum obsah otázok a odpovedí z MPSVR upravilo len formulačne, aby bolo jednoznačné, na čo sa poskytovatelia dotazovali a pripojil posledné dve otázky a odpovede.

 

SocioForum DOTACIE otazky odpovede.pdf

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.