Stanovisko k očkovaniu

Stanovisko Nezávislej platformy SocioFórum k očkovaniu proti COVID-19

 

V posledných mesiacoch je situácia v poskytovaní sociálnych služieb veľmi náročná. Ochorenie COVID-19 negatívne a výrazne zasiahlo do života prijímateľov i zamestnancov sociálnych služieb. Ich snahou bolo aj pravidelné sledovanie zdravotného stavu a testovanie všetkých zamestnancov i prijímateľov a dodržiavanie nevyhnutných opatrení, aby sa ochránili zdravie a životy všetkých, tak prijímateľov ako aj zamestnancov. Často to bola nadľudská snaha, vyjadrujeme im obdiv a chápeme, že mnohí z nich sú už aj vyčerpaní.

Ďalšou významnou ochranou pred ochorením COVID-19 je očkovanie. Práve zamestnanci poskytovateľov sociálnych služieb sú medzi tými, ktorí sa môžu dať zaočkovať v prvej fáze. Sú priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania.

Vakcíny, ktorými sa očkuje na Slovensku, boli schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) a Štátnym ústavom na kontrolu liečiv ako bezpečné a účinné (dokázali to klinické skúšky).

Odborníci odporúčajú, aby sa tieto vakcíny podávali prednostne osobám, u ktorých je najvyššie riziko infekcie. Patria sem aj tí, čo pracujú v tzv. prvej línii – zdravotníci a zamestnanci sociálnych služieb.

Nezávislá platforma SocioFórum oceňuje, že práve zamestnanci sociálnych služieb boli zaradení medzi priorizovanú skupinu, keďže prichádzajú do priameho kontaktu s prijímateľmi. Sme presvedčení, že očkovanie môže pomôcť pri ochrane zamestnancov a prijímateľov, ktorí patria medzi najrizikovejšie skupiny z hľadiska veku a zdravotného stavu.

Zároveň si uvedomujeme, že zriaďovatelia a štatutári poskytovateľov sociálnych služieb môžu byť cennou oporou a pomocou pre zamestnancov pri registrácii na očkovanie alebo pri praktických záležitostiach (napríklad pomoc s prepravou do očkovacích centier).

Veríme, že očkovanie pomôže stabilizovať situáciu v sociálnych službách a ochrániť to najcennejšie – zdravie a životy ľudí.

 

Lýdia Brichtová

Za nezávislú platformu SocioFórum


Vyhlásenie Výboru SocioFóra k očkovaniu


 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.