Download this file (Usmernenie k zapojeniu MVO.pdf)

Ako sa čerpala ROPka?

Pozvánka na tlačovú konferenciu a prezentáciu výsledkov monitoringu. 

V dolnej časti nájdete už aj kompletnú správu z monitoringu čerpania štrukturálnych fondov v oblasti sociálnych služieb. 

TLAČOVÁ KONFERENCIA:

EURÓPSKA VÍZIA KONTRA SLOVENSKÁ REALITA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

28. februára 2013 o 10.00 hod

Kaviareň RADNIČKA, Hlavné námestie, Bratislava

Aký je východiskový stav sociálnych služieb na Slovensku? Čo je deinštitucionalizácia a prečo sa k nej Slovensko zaviazalo? Aká je Európska vízia pre služby pre znevýhodnených občanov? Pomohli investície z ROP na Slovensku priblížiť sa tejto predstave?

Predstavíme výsledky prieskumu, ako sa čerpali štrukturálne fondy so zreteľom na deinštitucionalizačný proces v sociálnych službách. Výsledky tohto prieskumu sú o to aktuálnejšie, že práve v tomto období sa pripravuje nové programovacie obdobie.

 

VEREJNÁ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV MONITORINGU A DISKUSIU NA TÉMU:

ČERPANIE ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

– monitoring súčasného stavu a odporúčania pre nové programové obdobie

28. februára 2013 o 13.00 hod

Open Gallery, Baštová 5, Bratislava

Podrobnejšie predstavíme výsledky monitoringu čerpania štrukturálnych fondov so zreteľom na deinštitucionalizačný proces v sociálnych službách. Ako, kde a na čo bola finančná podpora určená? Zvýšila sa kvalita služieb a života ľudí so zdravotným znevýhodnením? Čo by mali byť hlavné oblasti podpory v budúcom programovom období?

Na tieto otázky budú hľadať odpovede spolu s vami:

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fund

Soňa Holúbková, spolupracovníčka INESS

Radovan Ďurana, INESS

Vladislav Matej, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Download this file (TSpozvanka.pdf) Pozvánka

Download this file (TScerpanieROP.doc) Tlačová správa

Download this file (brozura komplet nahlad.pdf) Správa o čerpaní štrukturálnych fondov v oblasti sociálnych služieb