Stanovisko k uvoľnovaniu podmienok pre ambulantné služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nás 30. apríla požiadalo o stanovisko k uvoľnovaniu opatrení v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých bola na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pozastavené poskytovanie ambulantných služieb. 

SF stanovisko k otvoreniu AS.pdf

 

Aj keď Nezávislá platforma SocioFórum zastupuje najmä poskytovateľov sociálnych služieb, myslíme si, že kvalitného poskytovateľa, že vždy dôležitý aj názor jeho prijímateľov a jeho príbuzných. Poslaním sociálnych služieb je predsa podporovať ľudí, ktorí z akýchkoľvek dôvodov potrebujú pomoc a podporu. Preto sme pripravili online dotazníky – jeden pre poskytovateľov a jeden pre prijímateľov resp. ich príbuzných. Ďakujeme všetkým, ktorí na dotazník odpovedali a ďakujeme nadácii SOCIA, že nám pomáha s jeho spracovaním.

Výsledky oboch prieskumov naznačujú, že k uvoľneniu podmienok by mohlo prísť ešte v priebehu mája (ideálne v polovici). Samozrejme za predpokladu prísnych hygienický požiadaviek a rešpektovania tak priestorových a personálnych podmienok poskytovateľa ambulantnej sociálnej služby ako aj individuálneho rozhodnutia prijímateľa a jeho príbuzných.

Tu nájdete zhodnotenie dotazníkov pre poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb aj pre prijímateľov a ich príbuzných.