Vyhlásenie Výboru SocioFóra k plošnému testovaniu

Prinášame Vyhlásenie Výboru Nezávislej platformy SocioFórum k plošnému testovaniu a sociálnym službám.

Vyhlásenie Výboru SocioFóra k celoplošnému testovaniu

Bratislava, 30. októbra 2020

Celoplošné testovanie pre všetkých obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra 2020. Pre oblasť sociálnych služieb sa prvé testovanie uskutoční v priestoroch poskytovaných sociálnych služieb na to určených v termíne 29. 10. – 1. 11. 2020. Celoplošné testovanie je jednou z možností, ktorá môže pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu. Klienti sociálnych služieb a ich zamestnanci budú testovaní priamo v mieste poskytovania sociálnej služby, aby sa čo najviac predišlo riziku nákazy.

Plošné testovanie, jeho účinok ako aj organizácia, vyvoláva v spoločnosti rôzne nálady a poskytovateľom a prijímateľom sociálnych služieb prinieslo veľa otázok a úloh. Nie je našou úlohou hodnotiť účelnosť tejto akcie, ktorú schválila vláda SR. To, čo je našou úlohou, je chrániť zdravie a životy všetkých – prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov. Vďaka testovaniu, akémukoľvek, je však možné izolovať superšíriteľov. Ak nie všetkých, tak aspoň ich časť. Preto sa od začiatku pandémie (marec 2020) aj SocioFórum spolu s inými strešnými organizáciami a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zasadzuje za testovanie klientov a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. V tomto prostredí stačí jeden infikovaný človek a vírus sa môže začať šíriť explozívnym tempom.

Výbor SocioFóra vyzýva štatutárov poskytovateľov sociálnych služieb na aktívnu spoluprácu a zabezpečenie testovania prijímateľov a zamestnancov, ktorých ochrana im aj ako zamestnávateľom vyplýva nielen z Ústavy SR, ale aj z iných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a života. Výbor SocioFóra zároveň vyzýva zamestnancov sociálnych služieb, aby nepodliehali nepodloženým informáciám ohľadom celoplošného testovania a nespochybňovali jeho význam, hlavne z dôvodu ochrany zdravia a života prijímateľov. Podotýkame, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv potvrdil, že antigénové testy prešli riadnym procesom registrácie, čím reaguje na nepravdivé údaje o tom, že testy určené na plošné testovanie nie sú riadne registrované.

Celoplošné testovanie je len jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť v spoločnom boji proti šíreniu ochorenia COVID-19, a preto chceme upozorniť, že je dôležité, aby sa aj naďalej riešili všetky ďalšie potreby poskytovateľov sociálnych služieb (dostatok ochranných pomôcok, finančné ohodnotenie zamestnancov, atď.).

Prajeme Vám úspešný priebeh testovania.

Za Výbor SocioFóra

Lýdia Brichtová

 

Vyhlásenie Výboru SocioFóra k plošnému testovaniu