List zriaďovateľov sociálnych služieb

V stredu 4. novembra 2020 zástupcovania poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb zaslali list premiérovi vlády SR, ministrovi zdravotníctva a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. 

List, ktorý podpísali zástupcovia SK8, Únie miest Slovenska, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR a nezávislej platformy SocioFóra Vám ako zástupcovia zriaďovateľo, reaguje na snahu MZ SR a Hlavného hygienika vydať odporúčanie, aby poskytovatelia sociálnych služieb prijímali späť svojich klientov (prijímateľov sociálnych služieb) z nemocníc po prekonaní ochorenia Covid – 19 bez záverečného PCR testu s negatívnym výsledkom.

Signatári zároveň žiadajú o spoločné rokovanie, aby bolo možné realizáciu požiadaviek urýchliť. Vzhľadom na očakávané preťaženie zdravotníckych zariadení a obmedzené možnosti vo väčšom rozsahu riešiť karanténne covidové miesta v ZSS žiadame zabezpečiť systémové riešenie karanténnych covidových zariadení (zriadenie objektov s personálom a OOP) aj s finančným krytím zo strany štátu.

 

FINAL Otvorený list zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb.pdf

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.