Návrhy pre samosprávy – Ako nastaviť kritériá poradia žiadostí

Naše expertky a členky Výboru SocioFóra, Lýdia Brichtová a Mária Filipová, pripravili návrhy odporúčaní pre lokálnu samosprávu na tému ako určovať poradie žiadostí o poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnych služieb. V priloženom materiály odpovedali na dve základné otázky:

  1. Aké boli a sú dôvody zisťovania podrobností zaraďovania žiadostí fyzických osôb do poradia podľa § 8 odsek 4 zákona o sociálnych službách?
  2. Ktoré a aké sú to skutočnosti, ktoré by mohli byť obsahom podrobností/ kritérií/ podmienok určovania poradia?

V závere pre ilustráciu uvádzajú odporúčanie ako postupovať pri určovaní podrobností/podmienok/kritérií poradia. 

 Návrhy Nezávislej platformy SocioFórum ohľadom podrobností požiadaviek na poradenie žiadostí.pdf

 

Materiál bol konzultovaný aj so zástupcami Únie miest Slovenska, ktorá pre svojich členov pripravila na základe tejto spolupráce návrhy pre svojich členov.

 Odporúčania_podrobnosti na zaraďovanie_ UMS.pdf

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.