Pripomienky k návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva pripravuje od jari Stratégiu dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. V pracovnej skupine je aj zástupkyňa SocioFóra. 

Návrh Stratégie by mal byť predložený do MPK v najbližších mesiacoch. Naše zástupkyne mali možnosť pripomienkovať Návrh už koncom júna. Tu si môže prečítať ich pripomienky.

DLS MPSVR pripomienky SF.pdf

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.