Webinár o poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb obcou (28.4.2022)

Poskytovanie alebo zabezpečovanie sociálnych služieb obcou s dôrazom na poskytovanie finančného príspevku na prevádzku. Webinár je určený pre mestá, obce a VÚC a poskytovateľov.

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. / Expertka pre sociálne služby s dlhoročnými skúsenosťami v koncepčnej, legislatívnej, poradenskej a riadiacej oblasti sociálnych služieb
Ing. Mária Filipová / expertka pre sociálne služby s dlhoročnými skúsenosťami zo spolupráce so samosprávou

Obsah webinára:
•Práva a povinnosti osoby odkázanej na SS
•Práva a povinnosti poskytovateľa SS
•Práva a povinnosti obce / VÚC / MPSVaR
•Výpočet finančného príspevku na prevádzku (FPP)
•Praktické výpočty FPP –alternatívy
•Nariadenie vlády SR č. 84/2022 Z.z. (zmeny FPP)
•Nariadenie vlády SR č. 83/2022 Z.z. (zmeny FP od MPSVaR SR)
•Nariadenie vlády SR č. 109/2022 Z.z. (zmeny v SS vo väzbe na ľudí z Ukrajiny)

Termín: 28.4.2022 v čase od 13.00 – 17.00 hod.

prostredníctvom ZOOM platformy.

cena vzdelávania pre člena SocioFóra: 30 €
cena vzdelávania pre ostatných: 50 €

Link na prihlasovanie je: https://forms.gle/C4iecAWcc9GN3A929

pozvánka – FPP obce mesta VUC a poskytovatelia.pdf