Opakovaný webinár: Riziká a rizikové plány (vol.2)

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na opakovaný webinár: Riziká a rizikové plány, ktorý sa uskutoční dňa 23.mája 2024 v čase od 9:00 do 14:00 hod. Webinár ponúka účastníkom pohľad na proces práce s rizikom v sociálnych službách a možnosti práce s prijímateľmi sociálnych služieb v rizikových situáciách. …

Séria konzultačných webinárov: Štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár: Štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi. Webinár bude realizovaný formou dvoch na seba nadväzujúcich konzultačných webinárov. Prvý webinár sa uskutoční 14.mája 2024 v čase od 9:00 do 13:00 a druhý webinár 28.mája 2024 v čase od 9:00 do 13:00. …

Pozvánka na konferenciu

Pozývame Vás na Národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Grantovanie voľby a kontroly: Transformácia duševného zdravia a psycho-sociálna podpora u osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorá sa uskutoční 20.-21.mája 2024 v Bratislave.

Cieľom konferencie je upozorniť na problémy v prístupe k duševnému zdraviu a psycho-sociálnej podpore. A zároveň spoločne hľadať optimálne modely fungovania takýchto služieb s ohľadom na uznanie a rešpektovanie práv jednotlivcov rozhodovať o sebe a svojom živote, ktoré sú zakotvené v princípoch ľudských práv.

Svojim obsahom je konferencia zameraná ako pre jednotlivcov, ktorí majú záujem o rozšírenie vedomostí v oblasti duševného zdravia a psycho-sociálnej podpory, tak pre poskytovateľov sociálnych služieb, tvorcov politík, výskumníkov a ostatných zainteresovaných aktérov.

Konferenciu spoluorganizujú European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD), TENENET, SocioFórum a je podporená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Európskou Úniou.

Termín konferencie: 20. – 21.5.2024

Miesto: v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton

Link na prihlásenie sa: https://www.easpdconference.eu/registration

Oficiálny program konferencie (Anglicky): https://www.easpdconference.eu/programme

Termín na prihlásenie sa: predĺžené do 9.mája 2024

Webinár: Alkohol, závislosť, harm reduction a prijímatelia sociálnych služieb

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár: Alkohol, závislosť, harm reduction a prijímatelia sociálnych služieb, ktorý sa uskutoční dňa 12.apríla 2024 v čase od 9:00 do 14:00 hod.  Vzhľadom na požiadavky viacerých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa chcú dozvedieť viac ako poskytovať…

Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách (január 2024)

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na opakovaný webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách, ktorý sa uskutoční dňa 30.01.2024 od 9:00 do 13:00 hod. Webinár ponúka účastníkom pohľad na vybrané štandardy kvality po roku…

Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2023 od 9:00 do 13:00 hod. Webinár ponúka účastníkom pohľad na vybrané štandardy kvality po roku…

Konzultačný webinár: Skúsenosti s informačným systémom sociálnych služieb (IS SoS) a žiadosť o finančný príspevok MPSVaR

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. pravidelne realizuje konzultačné webináre na tému Informačného systému sociálnych služieb (IS SoS). Vzhľadom na otázky, ktoré dostávame Vás pozývame na konzultačný webinár, ktorý sa uskutoční 27.7.2023 na tému: Skúsenosti s informačným systémom sociálnych služieb (IS SoS) a žiadosť o finančný príspevok…