Ako pomáhame pri riešení utečeneckej krízy

SocioFórum a jeho členovia aktívne spolupracujú s ďalšími mimovládnymi organizáciami a vládou v pomoci utečencom pri riešení ich sociálnych potrieb.

Čo robíme?

● Aktívne komunikujeme s našimi členmi a partnermi

● Naše „cestovné mapy pre utečencov“, ktoré boli vytvorené v spolupráci s ďalšími zainteresovanými stranami boli prezentované Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) a Ministerstvu vnútra SR (MV)

● Naše návrhy týkajúce sa humanitárnej situácie k novému Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím (Národná stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím – hlavný dokument na implementáciu CRPD) boli prijaté a implementované do dokumentu

● Spolupracujeme s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) pri manažmente posudzovania nároku a implementácii schémy peňažnej podpory pre dospelých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá by mala podporiť až 400 ľudí

● Zdieľame informácie s vládnymi orgánmi, zastrešujúcimi organizáciami a inými zainteresovanými stranami, ako aj na európskej úrovni

● Naši členovia sú veľmi aktívni a pomáhajú utečencom pri riešení ich potrieb a požiadaviek na dennej aj ad hoc báze, napríklad:

⮚ s prepravou a špeciálnou prepravou osôb so špeciálnymi potrebami (preprava z pohraničných/utečeneckých táborov do väčších uzlov alebo do Bratislavy, preprava špeciálnymi vozidlami a/alebo preprava skupín osôb so špeciálnymi potrebami)

⮚ so stravovaním a ubytovaním pre ľudí so špeciálnymi potrebami (strava a ubytovanie rešpektujúce špeciálne potreby, napr. pokojný hotel pre autistické dieťa, špeciálne jedlo, prenájom bezbariérového hotela pre evakuačný konvoj)

⮚ s nákladmi súvisiacimi s lekárskymi, psychologickými a sociálnymi službami a vybavením

⮚ s materiálnou a odbornou servisnou podporou profesionálov pracujúcich v danej oblasti.