Informačný systém sociálnych služieb

Od spustenia informačného systému sociálnych služieb sme uskutočnili viacero konzultačných webinárov. Mali sme možnosť jednak priblížiť používanie IS SoS, ale poslúžili nám aj na zbieranie podnetov a otázok. Listom sme sa preto obrátili na MPSVR, aby sme skúsenosti poskytovateľov sociálnych služieb a ich otázky komunikovali ďalej.

V liste zo 18. júla 2022 sme identifikovali 14 pripomienok, ktoré zatiaľ neboli do informačného systému vôbec zapracované, resp. ktoré boli zapracované len čiastočne.

Odpoveď, ktorú nám MPSVR SR na náš list zaslalo, si môžete prečítať tu:

ešte chceme pripomenúť, že termín, keď poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní sa do systému IS SoS zaregistrovať a plniť evidenčné povinnosti ustanovené zákonom o sociálnych službách, je 31. august 2022. Viac informácií je na stránke MPSVR.