Tlačová správa z národnej konferencie s medzinárodnou účasťou 2024

Národná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Garantovanie voľby a kontroly: Transformácia duševného zdravia a psycho-sociálna podpora u osôb so zdravotným znevýhodnením vyslala jednoznačný signál: Potrebujeme vytvoriť inkluzívny a efektívny systém poskyotvania služieb duševného zdravia založený na dodržiavaní ľudských práv, v ktorom sa s každým jednotlivcom zaobchádza dôstojne a s rešpektom.

V máji 2024 sme mali možnosť spolu s EASPD a TENENET a za podpory Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej Únie spoluorganizovať konferenciu v Bratislave, ktorá sa venovala transformácii starostlivosti o duševné zdravie. V rámci dvojdňovej konferencie vystúpilo 40 rečníkov z rôznych krajín (vrátane Slovenska) a zúčastnilo sa jej skoro 250 účastníkov z viac ako 30 krajín.

Celú tlačovú správu z konferencie nájdete nižšie.