Začiatok diskusie o novele zákona o sociálnych službách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti pripravuje novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V záujme prerokovania obsahu jednotlivých pripravovaných zmien so všetkými zainteresovanými subjektami, pred ich predložením do legislatívneho procesu, vytvorilo MPSVR pracovnú skupinu. Svojich zástupcov nominovala aj Nezávislá platforma SocioFórum. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 4.5. 2021.

SocioFórum zastupujú dvaja zástupcovia – Lýdia Brichtová a Jozef Kákoš

Nižšie sú pracovné dokumenty, ktoré dostala k dispozícii pracovná skupina:

– zámer novely – novela _odôv vlastný materiál_060521.pdf

– zápis z pracovného stretnutia – zapis_PS novela_060521_fin.pdf

 

Dňa 11. mája zástupkyňa SocioFóra zaslala MPSVR prvé stanovisko/pripomienky SocioFóra k predloženému pracovnému materiálu.

 Pripomienky SF k novele zakona o SS web.pdf

O ďalšom priebehu rokovaní budeme informovať.

 

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.