Webinár o novele zákona o sociálnych službách 2

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. pripravuje v januári druhý raz online webinár zo série vzdelávacích aktivít ohľadom novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorú v novembri 2021 schválila NR SR

Schválená novela okrem iného:

  • vytvára priaznivejšie podmienky financovania sociálnych služieb krízovej intervencie, vrátane ich valorizácie,
  • postupne vyrovnáva podmienky financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, najmä zo strany obcí a zvyšuje záruky finančnej podpory sociálnej služby pre prijímateľa z verejných zdrojov.
  • prináša viaceré zmeny týkajúce sa informačného systému sociálnych služieb, úpravy podmienok povinného rozsahu poskytovaných alebo zabezpečovaných odborných činností,
  • upravuje podmienky plnenia regulácie počtu miest v zariadeniach a obsahové náležitostí zmluvy o iných činnostiach, vrátane podmienok jej jej uzatvárania.
  • obsahuje predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2023.

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími zmenami novely a vytvoriť priestor na otázky súvisiace s implementáciou týchto zmien.

Online webinár na platforme ZOOM: Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

prednášajúca: Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

termín: 13.1.2022

čas: 13:00 – 17:30 hod.

Prihlasujte sa tu na tomto linku.

Termín prihlasovania je do: 7.1.2022.

cena vzdelávania pre člena SocioFóra: 30 €

cena vzdelávania pre ostaných: 50 €

Link na podujatie Vám bude zaslaný až po úhrade poplatku za webinár.

Organizátor si vyhradzuje právo pri nízkom počte termín vzdelávania zmeniť alebo zrušiť.

AKTUALIZÁCIA – apríl 2022

Zverejňujeme aj dokumenty, ktoré boli použité na webinári:

Novela zakona SS dec2021 web.pdf

Zhrnutie novely TERMINY final.pdf