Potrebujem pomoc, čo mám robiť

Koncom roka 2021 sme pripravili už tretiu aktulizáciu poublikácie Potrebujem pomoc, čo mám robiť.

Obsahuje dobré rady pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ako postupovať pri hľadaní pomoci podľa zákona o sociálnych službách v znení novely platnej od januára 2022.

Nech sa páči, tu je voľne k dispozícii.

Potrebujem pomoc, čo mám robiť – 2021


Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.