Konferencia SocioFóra

Pozývame Vás na konferenciu Nezávislej platformy SocioFórum

8. decembra 2022
9:30 – 16:00
Liptovský Mikuláš, hotel Klar

Prihlasovať sa môžete tu:

https://forms.gle/K7FVrExeKF79Ww5s7

Na konferencii sa chceme venovať aktuálnym témam, aj podľa preferencií účastníkov a preto sme zvolili takýto program:

Od 9:00 registrácia

9:00 – 9:10 privítanie a otvorenie konferencie

9:10 – 11:00 Blok 1: Financovanie sociálnych služieb 

Cieľom tohto bloku formulovať princípy a zásady, na ktorých by mala stáť pripravovaná reforma financovania sociálnych služieb.

  • Zámer reformy podľa Plánu obnovy a odolnosti (Maria Machajdíková)
  • Informácie z pracovnej skupiny, ktorú vytvorilo MPSVR (Lýdia Brichtová)
  • Princípy plánovanej reformy – náš návrh (Mária Filipová)
  • Diskusia o princípoch plánovanej reformy a postojoch, ktoré by sme ako SocioFórum mali presadzovať

11:00 – 11:15 prestávka

11:15 – 13:00 Blok 2: Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach

Cieľom je predstaviť nový zákon, čo prináša nové, čo to znamená pre poskytovateľov 

  • Prednáška (Lýdia Brichtová)
  • Diskusia

13:00 – 14:00 obed

14:00 – 15:45 Blok 3 Aktuálne témy

Na základe preferencií prihlásených účastníkov konferencie sa 3 témy do diskusie ukázali ako najžiadanejšie. Tým sa chceme venovať spoločne na konferencii. Ostatné nám poslúžia ako inšpirácia na ďalšie online konzultačné webináre.

  • Priority nových eurofondov a plánu obnovy a odolnosti (Viliam Michalovič, MPSVR SR)
  • Spolupráca s novými zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy (Mária Filipová, Lukáš Kvokačka)
  • Rozdelenie spoločnosti a netolerancia (Vladislav Matej, Filip Vagač, splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti)

15:45 – 16:00 záver konferencie

Účastnícky poplatok: 30 €/ osoba z členskej organizácie; 50 €/ osoba z nečlenskej organizácie

Ubytovanie: účastníci si zabezpečujú a platia ubytovanie individuálne – je možnosť ubytovať sa priamo v hoteli Klar

Jednoposteľová izba (aj s raňajkami) – od 45 €

Dvojposteľová izba (aj s raňajkami) – od 61 €

https://klar.sk/