Konzultačný webinár: Nové štandardy pre sociálne služby krízovej intervencie

pozývame Vás na webinár: Nové štandardy pre sociálne služby krízovej intervencie.

24. 11. 2022 od 13:30 – 15:30 uskutočníme konzultačný webinár k téme nových štandardov pre sociálne služby krízovej intervencie, ktoré zavádza nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach.
Ide o prvý z troch plánovaných webinárov na tému nových štandardov (ďalšie pre terénne formy služieb, najmä OS a služby podmienené odkázanosťou pobytové aj ambulantné formy).

• lektori: Katarína Kupcová a Jozef Kákoš
• trvanie 2 hodiny, realizácia prostredníctvom ZOOM platformy
• cena vzdelávania: 25 eur pre účastníka z členskej organizácie/individuálneho člena SocioFóra,
• cena vzdelávania: 40 eur /osoba pre ostatných
• minimálny počet prihlásených účastníkov na  webinár: v prípade nižšieho počtu, má SF právo podujatie zrušiť o čom budú prihlásení informovaní

Na webinári chceme predstaviť, čo pre sociálne služby krízovej intervencie nové štandardy prinášajú a zároveň v diskusii s Vami zbierať otázky a podnety, ktoré môžeme ďalej komunikovať MPSVR SR (podobne ako tomu bolo pri nastavovaní IS SoS). 


Konzultačným tento webinár nazývame preto, že už v samotnej prihláške budete mať možnosť vložiť svoje otázky k týmto témam.

Termín webinára:  24.11.2022 V ČASE 13.30 – 15.30 HOD.

Link na prihlásenie a ďalšie informácie nájdete na: https://forms.gle/dFZhaxTXKRY2nYRr8

Termín na zaslanie prihlášky: 18.11.2022

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ, z podujatia nebude vyhotovený záznam.

Tešíme sa na stretnutie s Vami