Konferencia SocioFóra 2023

Pozývame Vás na konferenciu spojenú s Valným zhromaždením a stretnutím subskupiny k zamestnanosti, ktorá sa bude konať v stredu, 15.11.2023 v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave.

Téma konferencia: “Sú sociálne služby pripravené na nové výzvy?”

Diskutovat budeme o otázkach, odpovediach a informáciách týkajúcich sa reformy financovania sociálnych služieb a reformy posudkovej činnosti.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru (https://forms.gle/hK32oj8ea4egqgrGA), najneskôr do piatku 10.11.2023.

KONFERENCIA: “Sú sociálne služby pripravené na nové výzvy?”

Blok 1: Reforma financovania sociálnych služieb, Mgr. Mária Machajdíková, MPSVR SR

Blok 2: Nový posudkový systém, JUDr. Ján Gabura, MPSVR SR

VALNÉ ZHROMAŽDENIE (pre členov SocioFóra)

12:15 – 13:30

Predmetom Valného zhromaždenia budú okrem predstavenia správy o činnosti SocioFóra za roky 2022 a 2023 aj Voľby do orgánov SF, tj. voľby do Výboru SF a voľba revízora/ revízorky SF.

STRETNUTIE SUBSKUPINY K ZAMESTNANOSTI (pre vybraných členov SocioFóra)

13:45 – 15:15