Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2023 od 9:00 do 13:00 hod.

Webinár ponúka účastníkom pohľad na vybrané štandardy kvality po roku ich implementácie v praxi z pohľadu Inšpekcie v sociálnych službách a poskytuje priestor na širokú diskusiu a otázky k tejto téme.

Podrobnejšie sa webinár zameria na: 

  • § 9 odsek 8 a 9 a § 10 odsek 1 až 4 zákona o sociálnych službách a v nadväznosti na to osobitne na
  • Kritérium 1.8, ktorého obsahom je Prevencia krízových situácií a práca s rizikom v sociálnych službách a používanie prostriedkov telesného a netelesného obmedzenia a
  • Kritérium 1.9, ktorého obsahom je Ochrana pred zlým zaobchádzaním 
  • A tiež sa bude venovať Analýze výsledkov a záverov inšpekcie realizovaných u konkrétnych poskytovateľov vo väzbe na vybrané kritéria

Pre koho je webinár určený: pre zamestnancov poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb, prioritne “odkázanostných” sociálnych služieb

Základné informácie o webinári:

  • Lektori: PhDr. Miroslav Cangár, PhD, docent VID Specialized Univerzity, Stavanger, Nórsko a Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 
  • Trvanie: 4 hodiny, realizácia prostredníctvom ZOOM platformy 
  • Cena vzdelávania pre účastníka z členskej organizácie/ individuálneho člena SocioFóra: 30.-EUR/ účastník  
  • Cena vzdelávania pre ostatných: 50.-EUR/ účastník 
  • Minimálny počet prihlásených účastníkov na webinár: v prípade nižšieho počtu, má SF právo podujatie zrušiť o čom budú účastníci informovaní

Link na prihlásenie sa: https://forms.gle/GYQLZcFg3DwywDG39

Termín webinára: 30.11.2023 v čase od 9:00 do 13:00 hod.

Termín na zaslanie prihlášky: do 28.11.2023

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ. Z podujatia nebude vyhotovený záznam. Všetkým účastníkom webinára, ktorí uhradia účastnícky poplatok a zúčastnia sa webinára bude po realizácií webinára zaslané potvrdenie o účasti na webinári.

Pre úhradu poplatku za webinár Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webinára. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred konaním webinára link na pripojenie sa k webináru. Ak by ste uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/ detail platby na email info@socioforum.sk. Prosím, nezabudnite uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe.

V prípade, že máte technický problém pri prihlasovaní sa na webinár, volajte nám na číslo: + 421 950 884 384 alebo nás kontaktuje cez email: info@socioforum.sk