Webinár: Alkohol, závislosť, harm reduction a prijímatelia sociálnych služieb

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár: Alkohol, závislosť, harm reduction a prijímatelia sociálnych služieb, ktorý sa uskutoční dňa 12.apríla 2024 v čase od 9:00 do 14:00 hod. 

Vzhľadom na požiadavky viacerých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa chcú dozvedieť viac ako poskytovať sociálne služby a riešiť problémy vzniknuté požívaním alkoholu zo strany prijímateľov, ponúkame Vám zúčastniť sa tohto webinára, ktorý sa bude venovať témam ako alkohol, závislosť, harm reduction prístup a to všetko vo vzťahu k prijímateľom sociálnych služieb. 

Lektorom tejto témy bude Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., expert z Českej republiky, ktorý spolupracoval a spolupracuje aj ako konzultant a supervízor, najmä s ohľadom na otázky týkajúce sa užívania alkoholu a závislostí. Moderovať tému bude Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 

Pre koho je najmä webinár určený: pre poskytovateľov odkázanostných sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb krízovej intervencie

Základné informácie o webinári:

  • Lektor: Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D
  • Moderátorka: Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
  • Trvanie: 5 hodín, realizácia online – prostredníctvom platformy ZOOM
  • Cena vzdelávania pre účastníka z členskej organizácie/ individuálneho člena SocioFóra: 35.-EUR/ účastník
  • Cena vzdelávania pre ostatných: 60.-EUR/ účastník
  • Minimálny počet prihlásených účastníkov: v prípade nižšieho počtu prihlásených účastníkov, má SF právo podujatie zrušiť o čom budú účastníci informovaní

Link na prihlásenie sa: https://forms.gle/TLPRoKkTPYuH4njd8

Termín webinára: 12.04.2024 v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Termín na zaslanie prihlášky: do 09.04.2024

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ. Z podujatia nebude vyhotovený záznam. Všetkým účastníkom webinára, ktorí uhradia účastnícky poplatok a zúčastnia sa webinára bude po realizácií webinára zaslané potvrdenie o účasti na webinári. 

Pre úhradu poplatku za webinár Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webinára. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred webinárom link na pripojenie sa k webináru. Ak by sme uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/ detail platby na email: info@socioforum.sk Prosím, nezabúdajte uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe. 

V prípade, že budete mať technický problém pri prihlasovaní sa na webinár, volajte nám na číslo: +421 950 884 384 alebo nás kontaktujte cez email: info@socioforum.sk