Opakovaný webinár: Riziká a rizikové plány (vol.2)

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na opakovaný webinár: Riziká a rizikové plány, ktorý sa uskutoční dňa 23.mája 2024 v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Webinár ponúka účastníkom pohľad na proces práce s rizikom v sociálnych službách a možnosti práce s prijímateľmi sociálnych služieb v rizikových situáciách. 

Podrobnejšie sa webinár zameria na: 

  • Rizikové plány a ich reflektovanie v súčasne využívaných spôsoboch sociálnej práce. 
  • Analýza rizikových situácií s ohľadom na mieru rizika v kontexte sociálnych služieb. 
  • Vybrané otázky zodpovednosti v sociálnych službách. 

Lektorom bude: PhDr. Miroslav Cangár, PhD., associate professor, VID Specialized University, Stavanger, Nórsko. 

Pre koho je webinár určený: pre pracovníkov sociálnych služieb 

Pripravovaný webinár svojim obsahom reaguje na požiadavky mnohých poskytovateľov sociálnych služieb o vzdelávanie v oblasti rizík a rizikových plánov v zariadeniach sociálnych služieb s ohľadom aj na zistenia Inšpekcie v sociálnych veciach (Kritérium 1.8). 

V zmysle Štandardov kvality (Kritérium 1.8) má mať poskytovateľ sociálnej služby vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. 

Základné informácie o webinári: 

  • Lektor: PhDr. Miroslav Cangár, PhD., associate professor, VID Specialized University, Stavanger, Nórsko. 
  • Trvanie: 5 hodín, realizácia online – prostredníctvom platformy ZOOM
  • Cena vzdelávania pre účastníka z členskej organizácie/ individuálneho člena SocioFóra: 35.-EUR/ účastník
  • Cena vzdelávania pre ostatných: 60.-EUR/ účastník 
  • Minimálny počet prihlásených účastníkov: V prípade nižšie počtu, má SF právo podujatie zrušiť o čom budú účastníci informovaní

Link na prihlásenie sa: https://forms.gle/bf6UJzVJoww16zts9

Termín webináru: 23.mája 2024, v čase od 9:00 do 14:00 hod. 

Termín na zaslanie prihlášky: do 2O.mája 2024 

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ. Z podujatia nebude vyhotovený záznam. Všetkým účastníkom webinára, ktorí uhradia účastnícky poplatok a zúčastnia sa webinára bude po realizácií webinára zaslané potvrdenie o účasti na webinári. 

Pre úhradu poplatku za webinár Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webinára. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred webinárom link na pripojenie sa k webináru. Ak by sme uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/ detail platby na email: info@socioforum.sk

Prosím, nezabúdajte uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe. 

V prípade, že budete mať technický problém pri prihlasovaní sa na webinár, volajte nám na číslo: +421 950 884 384 alebo nás kontaktujte cez email: info@socioforum.sk