Séria konzultačných webinárov: Štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár: Štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi. Webinár bude realizovaný formou dvoch na seba nadväzujúcich konzultačných webinárov. Prvý webinár sa uskutoční 14.mája 2024 v čase od 9:00 do 13:00 a druhý webinár 28.mája 2024 v čase od 9:00 do 13:00

Obsahom webináru reagujeme na požiadavky poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa na nás obracali so žiadosťou o príklady praktických ukážok vedenia dokumentácie k štandardom kvality.

V rámci pripravovaného webináru poskytneme účastníkom množstvo praktických ukážok vedenia dokumentácie k jednotlivým oblastiam štandardov kvality priamo z praxe od lektorov webináru, ktorí sú riaditeľmi zariadení sociálnych služieb. 

Pre koho je webinár určený: ako pre začínajúcich poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa chcú zorientovať v štandardoch kvality a príslušnej dokumentácii, tak pre už etablovaných poskytovateľov, ktorí by radi aktualizovali svoju dokumentáciu. 

Webinár je realizovaný s podporou Programu pre neziskové organizácie Slovenskej sporiteľne

PROGRAM: 

Prvý webinár 14.mája 2024, v čase od 9:00 do 13:00 

9:00 – 9:10: Privítanie, organizačné rozvrhnutie webinárov 

9:10 – 9:15: Predstavenie Programu pre neziskové organizácie Slovenskej sporiteľne 

9:15 – 12:15: Prvá oblasť Štandardov kvality – Procedurálne podmienky: Dokumentácia týkajúca sa poskytovanej sociálnej služby 

12:15 – 13:00: Priestor na reflexiu nad vypracovanou dokumentáciou vo Vašom zariadení, inšpirácia na čo sa zamerať/ čo aplikovať do praxe do ďalšieho webináru 

Prvý webinár 14.mája 2024, v čase od 9:00 do 13:00 

9:00 – 10:30: Druhá oblasť Štandardov kvality: Personálne podmienky: Dokumentácia týkajúca sa zamestnancov

10:30 – 11.30: Tretia oblasť Štandardov kvality: Prevádzkové podmienky 

11:30 – 12:00: Reflexia nad prvou časťou konzultačného webináru – Čo sa Vám podarilo zmeniť? Na čom budete v najbližšej dobe pracovať? 

12:00 – 13:00: Priestor na diskusiu a možnosť konzultovať otázky s lektormi webináru 

Základné informácie o webinári: 

  • Lektori: PhDr. Erika Sučanská z DOMINIK n.o. a JUDr. Lukáš Kvokačka, PhD. z OZ Barlička 
  • Trvanie: 2×4 hodiny, realizácia online – prostredníctvom platformy ZOOM
  • Cena vzdelávania: pre účastníka z členskej organizácie/ individuálneho člena SocioFóra (vďaka finančnej podpore Slovenskej sporiteľne) 50.-EUR/ účastník/ séria dvoch na seba nadväzujúcich webinárov 
  • Cena vzdelávania pre ostatných: 90.-EUR/ účastník/ séria dvoch na seba nadväzujúcich webinárov

Link na prihlásenie sa: https://forms.gle/ZhBPMo34bWtBiyfh6

Termín nadväzujúcich konzultačných webinárov: 14.mája a 28.mája 2024 v čase od 9:00 do 14:00 

Termín na zaslanie prihlášky: do 10.mája 2024

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁSŤ. Z podujatia nebude vyhotovený záznam. Všetkým účastníkom webináru, ktorí uhradia účastnícky poplatok a zúčastnia sa série dvoch na seba nadväzujúcich konzultačných webinárov bude po realizácií zaslané potvrdenie o účasti na webinári. 

Pre úhradu poplatku za webinár Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webináru. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred webinárom link na pripojenie sa k webináru. Ak by ste uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/ detail platby na email: info@socioforum.sk

Prosím, nezabúdajte uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe. 

V prípade, že budete mať technický problém pri prihlasovaní sa na webinár, volajte nám na číslo: +421 950 884 384 alebo nás kontaktujte cez email: info@socioforum.sk