Webinár: Vopred vyslovené želania

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár:

V stredu 26.apríla 2023 od 9:00 – 11:00 uskutočníme webinár k téme VOPRED VYSLOVENÝCH ŽELANÍ. 

  • lektori: Mária Filipová, Monika Suchánska, Lukáš Kvokačka
  • trvanie 2 hodiny (vrátane prestávky), realizácia prostredníctvom ZOOM platformy
  • cena vzdelávania: 25 eur pre účastníka z členskej organizácie/individuálneho člena SocioFóra,
  • cena vzdelávania: 40 eur /osoba pre ostatných
  • minimálny počet prihlásených účastníkov na webinár: v prípade nižšieho počtu, má SF právo podujatie zrušiť o čom budú prihlásení informovaní

Na webinári chceme predstaviť právne ukotvenie inštitútu Vopred vyslovených želaní v právnom systéme SR a proces rozhodovania v medicínskom postupe na konci živote. A zároveň Vám sprostredkovať príklady a skúsenosti z praxe v ČR a tiež inšpiratívne príklady ako žiť dobre na konci života, zo skúseností našich lektorov.

Link na prihlásenie: https://forms.gle/1N9QUzhhPYiQf943A

Termín webinára:  26. 4. 2023 v čase 9:00 – 11:00 hod.

Termín na zaslanie prihlášky: 19.4. 2023

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ. Z podujatia nebude vyhotovený záznam.

Pre úhradu poplatku Vám pošleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webinára. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred konaním webinára link na pripojenie sa k webináru. Ak by ste uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/detail platby na email info@socioforum.sk. Nezabudnite uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe.