Konzultačný webinár: Skúsenosti s informačným systémom sociálnych služieb (IS SoS) a digitalizácie komunikácie poskytovateľa sociálnych služieb s MPSVaR

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár:

V piatok  21.apríla 2023 od 9:00 – 11:00 uskutočníme konzultačný webinár: Skúsenosti s informačným systémom sociálnych služieb (IS SoS) a digitalizácie komunikácie poskytovateľa sociálnych služieb s MPSVaR. Minulý rok sme k tejto téme zrealizovali konzultačné webináre, vzhľadom na zmeny ponúkame túto možnosť znovu.

  • lektori: Katarína Kupcová, Lukáš Kvokačka
  • trvanie 2 hodiny (vrátane prestávky), realizácia prostredníctvom ZOOM platformy
  • cena vzdelávania: 25 eur pre účastníka z členskej organizácie/individuálneho člena SocioFóra,
  • cena vzdelávania: 40 eur /osoba pre ostatných
  • minimálny počet prihlásených účastníkov na webinár: v prípade nižšieho počtu, má SF právo podujatie zrušiť o čom budú prihlásení informovaní

Na webinári chceme  predstaviť skúsenosti z pilotného testovania informačného systému sociálnych služieb (IS SoS) a tiež skúsenosti s e-schránkou a elektronickým podpisovaním zmlúv s MPSVaR. 

Link na prihlásenie: https://forms.gle/Tfe2JZQ2VZr2wSr97

Termín webinára:  21. 4. 2023 v čase 9:00 – 11:00 hod.

Termín na zaslanie prihlášky: 17.4. 2023

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ. Z podujatia nebude vyhotovený záznam.

Pre úhradu poplatku Vám pošleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webinára. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred konaním webinára link na pripojenie sa k webináru. Ak by ste uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/detail platby na email info@socioforum.sk. Nezabudnite uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe.