Webinár: Nové štandardy s APVVI

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie Vás pozýva na webinár:

V utorok 28. marca 2023 od 13:00 – 18:00 uskutočníme webinár k téme nových štandardov pre sociálne služby, najmä podmienené odkázanosťou a službu včasnej intervencie, ktoré zavádza nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach

  • lektorky: Lýdia Brichtová, Mária Filipová 
  • trvanie 5 hodín (vrátane prestávok), realizácia prostredníctvom ZOOM platformy
  • cena vzdelávania: 35 eur pre účastníka z členskej organizácie/individuálneho člena SocioFóra a/alebo Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
  • cena vzdelávania: 60 eur /osoba pre ostatných
  • minimálny počet prihlásených účastníkov na webinár: v prípade nižšieho počtu, má SF právo podujatie zrušiť o čom budú prihlásení informovaní

Na webinári chceme predstaviť, čo pre sociálne služby nové štandardy prinášajú a zároveň v diskusii s Vami zbierať otázky a podnety, ktoré môžeme ďalej komunikovať MPSVR SR. 

link na prihlásenie: https://forms.gle/65vTwDSLoEXtxu4g9

Termín webinára:  28. 3. 2023 v čase 13:00 – 18:00 hod.

Termín na zaslanie prihlášky: 21. 3. 2023

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ, z podujatia nebude vyhotovený záznam.

Pre úhradu poplatku Vám pošleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webinára. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred konaním webinára link na pripojenie sa k webináru. Ak by ste uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/detail platby na email info@socioforum.sk. Nezabudnite uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe. 

Nižšie zdieľame prezentáciu z webinára ako študijný materiál.

V prípade jej použitia na iné účely, ako osobné štúdium, je potrebné zdroj v zmysle autorského zákona citovať nasledovne:

Brichtová, L., Filipová, M. (28.3.2023): Nové štandardy kvality pre vybrané druhy sociálnych služieb. [PowerPoint slides]. Nezávislá platforma SocioFórum. Dostupné: https://socioforum.sk/wp-content/uploads/2023/04/BRICHTOVA_FILIPOVA-standardy-kvality-socialnych-sluzieb.pdf