Konzultačný webinár: Individuálne plánovanie v sociálnych službách (s prihliadnutím na špecifiká sociálnych služieb krízovej intervencie)

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár:

Základné informácie o webinári:

V stredu 24.mája 2023 od 9:00 – 11:00 uskutočníme webinár k téme Individuálneho plánovania v sociálnych službách (s prihliadnutím na špecifiká sociálnych služieb krízovej intervencie).

Zákon č. 448/2008 Z.z. s účinnosťou od roku 2022 ukladá poskytovateľom povinnosť spolupracovať s prijímateľmi prostredníctvom individuálneho plánovania nielen v službách včasnej intervencie, v podporenej službe podpora samostatného bývania a vybraných sociálnych službách podmienených odkázanosťou, ale aj v útulkoch a domovoch na pol ceste.

Link na prihlásenie: https://forms.gle/XjTzuJ88gCPfBJW37

Termín webinára:  24. 5. 2023 v čase 9:00 – 11:00 hod.

Termín na zaslanie prihlášky: 22.5. 2023

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ. Z podujatia nebude vyhotovený záznam.

Pre úhradu poplatku Vám pošleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webinára. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred konaním webinára link na pripojenie sa k webináru. Ak by ste uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/detail platby na email info@socioforum.sk. Nezabudnite uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe. 

V prípade, že máte technický problém pri prihlasovaní sa na webinár, volajte nám na číslo:  +421 950 884 384, a v deň webinára na číslo: +421 911 150 566.