Konzultačný webinár: Individuálne plánovanie v sociálnych službách (s dôrazom na služby podmienené odkázanosťou)

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vás pozýva na webinár:

Základné informácie o webinári:

V stredu 12.júla 2023 od 9:00 – 11:00 uskutočníme webinár k téme Individuálneho plánovania (s dôrazom na služby podmienené odkázanosťou)

Pre koho je webinár určený: pre poskytovateľov/ zamestnancov sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, resp. služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov

  • lektori: Soňa Holúbková, Katarína Kupcová
  • trvanie 2 hodiny, realizácia prostredníctvom ZOOM platformy
  • cena vzdelávania: 25 eur pre účastníka z členskej organizácie/individuálneho člena SocioFóra,
  • cena vzdelávania: 40 eur /osoba pre ostatných
  • minimálny počet prihlásených účastníkov na webinár: v prípade nižšieho počtu, má SF právo podujatie zrušiť o čom budú prihlásení informovaní

Zákon č. 448/2008 Z.z. s účinnosťou od roku 2022 ukladá poskytovateľom povinnosť spolupracovať s prijímateľmi prostredníctvom individuálneho plánovania nielen v službách včasnej intervencie, v podporenej službe podpora samostatného bývania a vybraných sociálnych službách podmienených odkázanosťou, ale aj v útulkoch a domovoch na pol ceste.

V tom zmysle chceme na webinári predstaviť čo je to individuálny plán, ako si zvoliť ciele, formu a jazyk, ktorým ho komunikovať, kto môže nahliadať do individuálneho plánu a ako prebieha dohľad nad dodržiavaním štandardov 1.5 a 1.8 (inšpekcia). 

Link na prihlásenie: https://forms.gle/hRvUt4XSXm5qWEF67

Termín webinára:  12. 7. 2023 v čase 9:00 – 11:00 hod.

Termín na zaslanie prihlášky: 10.7.2023

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ. Z podujatia nebude vyhotovený záznam.

Pre úhradu poplatku Vám pošleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webinára. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred konaním webinára link na pripojenie sa k webináru. Ak by ste uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/detail platby na email info@socioforum.sk. Nezabudnite uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe.

V prípade, že máte technický problém pri prihlasovaní sa na webinár, volajte nám na číslo:  +421 950 884 384 alebo na nás kontaktujte cez email: info@socioforum.sk