Konzultačný webinár: Skúsenosti s informačným systémom sociálnych služieb (IS SoS) a žiadosť o finančný príspevok MPSVaR

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. pravidelne realizuje konzultačné webináre na tému Informačného systému sociálnych služieb (IS SoS). Vzhľadom na otázky, ktoré dostávame Vás pozývame na konzultačný webinár, ktorý sa uskutoční 27.7.2023 na tému: Skúsenosti s informačným systémom sociálnych služieb (IS SoS) a žiadosť o finančný príspevok MPSVaR. Webinár sa bude venovať najmä:

  • Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS) a elektronická schránka
  • Žiadosti o finančný príspevok MPSVaR

Podujatie je určené pre: poskytovateľov sociálnych služieb

Základné informácie o webinári: 

  • Lektori: Katarína Kupcová, Lukáš Kvokačka
  • Trvanie: 2 hodiny, realizácia prostredníctvom platformy ZOOM
  • Cena vzdelávania pre člena SocioFóra: 25.-EUR/ účastník
  • Cena vzdelávania pre ostatných: 40.-EUR/ účastník
  • Minimálny počet prihlásených účastníkov na webinár: v prípade nižšieho počtu má SF právo podujatie zrušiť o čom budú prihlásení informovaní

Link na prihlásenie: https://forms.gle/oRm8AYSChoi8SkB27

Termín webinára:  27.7.2023 v čase 9:00-11:00 hod. 

Termín na zaslanie prihlášky: 24.7.2023 (do 15:00)

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ. Z podujatia nebude vyhotovený záznam.

Pre úhradu poplatku Vám pošleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť pred konaním webinára. Na základe prijatých úhrad budeme posielať deň pred konaním webinára link na pripojenie sa k webináru. Ak by ste uhrádzali faktúru len deň – dva pred konaním webinára, odporúčame poslať potvrdenie o platbe/detail platby na email info@socioforum.sk. Nezabudnite uvádzať číslo faktúry ako variabilný symbol, prípadne aj pri zaslaní potvrdenia o platbe. 

V prípade, že máte technický problém pri prihlasovaní sa na webinár kontaktujte nás emailom: info@socioforum.sk alebo telefonicky na tel.čísle: +421 950 884 384