Download this file (pozvanka seminare ITP_new.pdf)

Zápisy a prezetnácie zo seminárov o inkluzívnom trhu práce

Skupina mimovládnych organizácií Nezávislej platformy SocioForum, ktoré sa zaoberajú zamestnávaním znevýhodnených skupín obyvateľstva sa rozhodla pracovať na novom koncepte zamestnávania znevýhodnených skupín založenom na princípoch Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, na tvorbe nových nástrojov pre zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnávania týchto osôb a ich prenesenie do zákonných úprav. Inšpiráciu chceme hľadať aj v iných krajinách a budeme zvažovať, čo je možné úspešne implementovať v našom prostredí.

K dispozícii sú zápisy a prezentácie zo série (troch) seminárov, ktoré sa konali v októbri a novembri 2016.

 

Prvý seminár

11. október 2016 

Vymedzenie inkluzívneho trhu práce, cieľových skupín, sociálnej ekonomiky, špecializácia služieb zamestnanosti – definovanie nového konceptu

  • Radoš KERAVICA, Regional Officer for Europe, Disability Rights Promotion International – DRPI, Co-Chair IDDC Task Group on HIV & Disability, ENIL Youth Network Board Member, Srbsko
  • Darina ONDRUŠOVÁ, výskumníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Podkladový materiál k semináru a správa za Slovensko

Pozvánka: 

Download this file (pozvanka seminare ITP_new.pdf)pozvánka na semináre ITP_new

Download this file (Podkladovy material seminar 1.pdf)Podkladový materiál k 1. semináru 

Download this file (Rozvoj inkluzivneho trhu prace na Slovensku.pdf)Rozvoj inkluzívneho trhu práce na Slovensku

Download this file (PF Slovakia 2016_European Semester Country Report update.pdf)PF Slovakia 2016_European Semester Country Report update.pdf

 

Stručný zápis: 

Download this file (Seminar ITP 1_zapis_final .pdf)1. seminár ITP_zápis 

 

Prezentácie: 

Download this file (Presentation Rados Keravica.pdf)Prezentácia Radoš Keravica_EN 

Download this file (Socioforum_Ondrusova_Several_comments.pdf)Prezentácia Darina Ondrušová_EN 

 

Druhý seminár:

8. novembra 2016

Rôznorodosť foriem a podpory sociálnej ekonomiky – príklady dobrej praxe (sociálne podniky a sociálne družstvá)

  • Pál CSONKA jr., regional leader, Soth Transdanubia Region of the Hungarian Charirty Service of the Order of Malta, Maďarsko
  • Nándor NÉMETH, deputy regional leader, Soth Transdanubia Region of the Hungarian Charirty Service of the Order of Malta, Maďarsko
  • Bruno MACHIELS, president of EPSIN (European Platform of Social Inclusion), Board Member of EZA (European Centre for Workers` Questions), Brusel, Belgicko

Pozvánka: 

Download this file (pozvanka seminare ITP_2-3.pdf)Pozvánka na 2. a 3. seminár ITP

 

Stručný zápis: 

Download this file (Seminar ITP 2_zapis_final_doplneny.pdf)2. seminár ITP_zápis_doplnený

 

Prezentácie: 

Download this file (Tekst Bruno Machiels.pdf)Podklady_Bruno Machiels_holandsky

Download this file (Variability_of_forms_and_support_for_social_economy_the_case_of_Hungary.pdf)Prezentácia Nándor Németh_maďarsky

Download this file (szocszov_kivonat.pdf)Podklady_P.Csonka a N.Németh_maďarsky

 

 

Tretí seminár:

14. novembra 2016

Podporné mechanizmy pre pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie osôb s ŤZP

  • Peter SVETINA, Grunt, institute for social entrepernership on the countryside, Karso zaposlitveni center d.o.o., Adviser to the Minister, Ministry for Environment and Spatial Planning, Slovinsko

Pozvánka: 

Download this file (pozvanka seminare ITP_2-3.pdf)Pozvánka na 2. a 3. seminár ITP  

 

Stručný zápis: 

Download this file (3.seminár SF o ITP.pdf)3. seminár ITP_zápis 

 

Prezentácie: 

Download this file (Prezentácia príklady z Holandska_Mária Nádaždyová_SJ.pdf)Prezentácia Mária Nádaždyová, príklady z Holandska_SJ 

Download this file (Bratislava 11.2016.pdf)Prezentácia Peter Svetina_EN 

Download this file (Pridane_cost benefit study of Slovenian enterprises.pdf)Doposlaná prezentácia: Cost benefit study of Slovenian enterprises and employmen (Cost benefit study of Slovenian enterprises and employment centers for Pwd: Is employment of PwD benefitial for PwD and the community?)

 

 

Za organizátorov Elena Kopcová, Zuzana Polačková, Mária Nádaždyová, Helena Woleková 

Mária Machajdíková a Martina Petijová

 

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.